Særlige hændelser i løbet af 2019

05-Maj-2020

Ny sæson

Som sædvanlig forventer vi at starte den første tirsdag i maj måned, men på grund af COVID 19 kan vi risikere, at være nødt til at udskyde starten. Hold jer orienteret her.

04-Juni-2019

Turen gik via Thorsbro Vandværk

Der har efterhånden udviklet sig en tradition for, at vi på en af turene passerer Thorsbro Vandværk. Vi fik lejlighed til at se den flotte fredede maskinhal, og fik fortalt om værkets historie inden vi oplevede en af de gamle B&W-dieselmotorer fra 1935 blev startet.

16-Juli-2019

Cykeltur med grillafslutning

Også i år afsluttede vi en af turene med hyggelig sammenkomst omkring grillen på Bredekærgård. Vi frøs med anstand, men havde en hyggelig aften.

30-Juli-2019

Den lange tur til Kroppedal

Endnu en tradition er den hyggelige tur til Kroppedal Museum, hvor vi i aftensolens stråler, skal nyde vor medbragte kaffe og hjemmebag. Vi håber, at vi som de fleste gange får fint vejr.

03-September-2019

Ændring af starttidspunkt

Fra denne dato, og resten af sæsonen starter turene kl. 18:00. Dette sker, for at vi kan gennemføre turene, uden at slutte efter mørkets frembrud.

24-September-2019

Sæsonafslutning

Den sidste tur i 2019. Der vil blive lejligheder til en lille sammenkomst over et stykke smørrebrød og en øl/vand/vin efter cykelturen.
Se nedenstående dokument for yderligere information.

Afslutning af sæson 2019

Invitation til deltagelse i sæsonafslutning