Særlige hændelser i løbet af 2022

03-Maj-2022

Ny sæson starter

Traditionen tro starter en ny sæson den første tirsdag i maj måned.
Selvom vi stadig skal passe på hinanden og os selv, er vi glade for at komme i gang med en ny sæson.
Vi glæder os til at se tidligere og nye deltagere i vore ture.
BEMÆRK NYT STARTSTED: TUNNELEN VED STRANDPARKSSTIEN ER LUKKET, SÅ I ÅR STARTER VI VED SØEN I BEBYGGELSEN "GADEKÆRET" (SPINDESTRÆDE)

12-Juli-2022

Cykeltur med grillafslutning

Det er et højdepunkt, som vi ikke vil være foruden. Alle ser frem til den dag hvor nogle af deltagerne sørger for, at vi efter turen denne aften kan slutte omkring grillen, hvor vi spiser den dejlige mad og hygger os.
Dokument nedenfor med yderligere oplysninger.

Dato ej fastsat

Turen til Thorsbro Vandværk

Der har efterhånden udviklet sig en tradition for, at vi på en af turene passerer Thorsbro Vandværk. hvor vi får lejlighed til at se den flotte fredede maskinhal, og overværer, at en af de gamle B&W-dieselmotorer fra 1935 bliver startet.

Dato ej fastsat

Den lange tur til Kroppedal

Endnu en tradition er den hyggelige tur til Kroppedal Museum, hvor vi i aftensolens stråler normalt vil nyde vores medbragte kaffe og hjemmebag.

06-September-2022

Ændring af starttidspunkt

Fra denne dato, og resten af sæsonen starter turene kl. 18:00. Dette sker, for at vi kan gennemføre turene, uden at slutte efter mørkets frembrud.

27-September-2022

Sæsonafslutning

Den sidste tur i 2022. Som sædvanlig forventer vi at samles til et par stykker smørrebrød efter sæsonens sidste tur.

Cykeltur med grillafslutning

Du kan bruge dokumentet eller oplysningerne i dokumentet til at tilmelde dig til denne festlighed.