Særlige hændelser på nedennævnte ture

07-Maj-2019

Ny sæson

Vi starter sæsonen 2019 og glæder os meget til at se både tidligere og nye deltagere.

04-Juni-2019

Turen gik via Thorsbro Vandværk

Der har efterhånden udviklet sig en tradition for, at vi på en af turene passerer Thorsbro Vandværk. Vi fik lejlighed til at se den flotte fredede maskinhal, og fik fortalt om værkets historie inden vi oplevede en af de gamle B&W-dieselmotorer fra 1935 blev startet.

16-Juli-2019

Cykeltur med grillafslutning

Også i år at afslutter vi en af turene med hyggelig sammenkomst omkring grillen på Bredekærgård.
Der uddeles tilmeldingsblanket ved turstart. Blanketten kan også findes nedenfor

Den lange tur til Kroppedal

Endnu en tradition er den hyggelige tur til Kroppedal Museum, hvor vi i aftensolens stråler, skal nyde vor medbragte kaffe og hjemmebag. Datoen bliver offentliggjort når turplanlægningen er på plads.

03-September-2019

Ændring af starttidspunkt

Fra denne dato, og resten af sæsonen starter turene kl. 18:00. Dette sker, for at vi kan gennemføre turene, uden at slutte efter mørkets frembrud.

24-September-2019

Sæsonafslutning

Den sidste tur i 2019. Der er ved tidligere lejligheder arrangeret en lille sammenkomst over et stykke smørrebrød og en øl/vand/vin efter cykelturen. Nærmere følger.

Grill 2019

Invitation og tilmelding til deltagelse i grillafslutning efter turen den 16. juli 2019.