Særlige hændelser i løbet af 2020

09-Juni-2020

Ny sæson

Efter corona-udsættelse er der nu grønt lys for, at vi kan begynde at cykle igen.
Vi skal overholde de gældende hygiejne- og afstandsregler.
Vi glæder os til at se tidligere og nye deltagere i vore ture.
På gensyn.

07-Juli-2020

Cykeltur med grillafslutning

Endnu et højdepunkt i sæsonen, som alle ser frem til. Et par af deltagerne arrangerer, at turen denne aften slutter omkring grillen, hvor vi spiser dejlig mad og hygger. På behørig afstand og hygiejne som reglerne kræver.
Se dokument nedenfor om tilmelding.

? ? ? ?

Turen til Thorsbro Vandværk

Der har efterhånden udviklet sig en tradition for, at vi på en af turene passerer Thorsbro Vandværk. hvor vi får lejlighed til at se den flotte fredede maskinhal, og overværer, at en af de gamle B&W-dieselmotorer fra 1935 bliver startet.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke om denne tur kan gennemføres på grund af COVID 19 restriktioner.

28-Juli-2020

Den lange tur til Kroppedal

Endnu en tradition er den hyggelige tur til Kroppedal Museum, hvor vi i aftensolens stråler normalt plejer at nyde vor medbragte kaffe og hjemmebag.
På grund af COVID-19 gennemføres turen uden hjemmebag og deling af lækkeriet. Håber alligevel, at det bliver en hyggelig tur.

01-September-2020

Ændring af starttidspunkt

Fra denne dato, og resten af sæsonen starter turene kl. 18:00. Dette sker, for at vi kan gennemføre turene, uden at slutte efter mørkets frembrud.

29-September-2020

Sæsonafslutning

Den sidste tur i 2020. Som sædvanlig samles vi til lidt smørrebrød efter sæsonens sidste tur.