Særlige hændelser i løbet af 2021

04-Maj-2021

Ny sæson starter

Traditionen tro starter en ny sæson den første tirsdag i maj.
Vi skal overholde de gældende hygiejne- og afstandsregler, ligesom vi gjorde sidste år.
Vi glæder os til at se tidligere og nye deltagere i vore ture.
BEMÆRK NYT STARTSTED: DANHOSTEL-ISHØJ STRAND (VANDREHJEMMET)

06-Juli-2021

Cykeltur med grillafslutning

Det er et højdepunkt, som vi ikke vil være foruden. Alle ser frem til den dag hvor nogle af deltagerne sørger for, at vi efter turen denne aften kan slutte omkring grillen, hvor vi spiser dejlig mad og hygger. På behørig afstand og hygiejne som reglerne kræver. Der uddeles tilmeldingsblanketter ved turstarter op til datoen.
Tilmeldingsblanket kan også tilgåes nedenfor.

? ? ? ?

Turen til Thorsbro Vandværk

Der har efterhånden udviklet sig en tradition for, at vi på en af turene passerer Thorsbro Vandværk. hvor vi får lejlighed til at se den flotte fredede maskinhal, og overværer, at en af de gamle B&W-dieselmotorer fra 1935 bliver startet.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke om denne tur kan gennemføres på grund af COVID 19 restriktioner.

Den lange tur til Kroppedal

Endnu en tradition er den hyggelige tur til Kroppedal Museum, hvor vi i aftensolens stråler normalt plejer at nyde vor medbragte kaffe og hjemmebag.

07-September-2021

Ændring af starttidspunkt

Fra denne dato, og resten af sæsonen starter turene kl. 18:00. Dette sker, for at vi kan gennemføre turene, uden at slutte efter mørkets frembrud.

28-September-2021

Sæsonafslutning

Den sidste tur i 2021. Som sædvanlig samles vi til lidt smørrebrød efter sæsonens sidste tur.

Tilmelding til deltagelse i grill 6. juli

Udskriv dokumentet og aflever talonen.