Fra turen den 16. august. Kagespisning ved Kroppedal.